220 V 85-2A Máy Khuấy Từ với Kỹ Thuật Số Bình Giữ Nhiệt + Chức năng Thời gian Nóng Làm Nóng Trộn 2400 vòng/phút Làm Nóng Phòng Thí Nghiệm Công Cụ

220 V 85-2A Máy Khuấy Từ với Kỹ Thuật Số Bình Giữ Nhiệt + Chức năng Thời gian Nóng Làm Nóng Trộn 2400 vòng/phút Làm Nóng Phòng Thí Nghiệm Công Cụ
  • Giá gốcUS $122.92piece
  • Giá cuối cùngUS $77.44piece
  • Giảm giá37% off
  • Đánh giá sản phẩm5.0 (0)
  • Tên cửa hàngLove_Tech Digital

SN PHM LIêN QUAN

© 2019 DIPLOM.ASIA >> All Right Reserved <<